Workshopy na zlepšení chápání etické zodpovědnosti managementu pro společnosti.

Jedním z prvních kroků ke zlepšení chápání etické problematiky managementu ve společnosti je edukace, a ta je následně prvním krokem k přijmutí etické strategie a její implementace. Cílem workshopu je vysvětlení role manažera, uvědomění si dopadu jeho činů a pochopení, že profesionalita jde ruku v ruce s korektním jednáním – jednat správně. Jiný směr myšlení a jednání není v rozporu s dosažením ekonomických cílů společnosti.

 

Rámcová agenda workshopu:

 • Obecná teorie a uvedení do problematiky
 • Demonstrace několika konkrétních případů správného a špatného chování manažerů z různých firemních prostředí
 • Řešení připravených situací pro jednotlivé manažery, vyhodnocení jejich závěrů
 • „Konfrontační" interakce mezi členy středního a top managementu z vašeho konkrétního pracovního prostředí

Formy Workshopu

 • Pouze s etickým konzultantem
 • Rozšířený o profilování, při kterém asistuje psycholog

Vhodnost workshopu

 • Ideálně pokud workshop probíhá se skupinou středního a a top managementu současně
 • 8–20 lidí, jeden den
 • Dle velikosti skupiny a struktury managementu lze upravit na základě úvodní konzultace

Možnosti realizace

 • Workshop přímo ve vaší společnosti
 • V našich prostorách v Brněnské pobočce
 • Jakékoliv jiné místo, například jako součást team-buildingu (víkendové workshopy jsou možné)

„Mockrát jsem se setkal s tím, že manažer nedomyslel důsledky svého rozhodnutí, a někomu tím negativně ovlivnil život. Nebyl to záměr, jen si neuvědomil sekvence a vývoj následných událostí. Budeme-li tyto manažery edukovat, budou chtít jednat správně, pokud pochopí…"

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura