Tvorba etické strategie pro společnosti

Nastavení etické strategie v organizaci by mělo být nezbytným elementem exekutivní složky řízení, které by tím přispělo k transparentnímu pochopení postojů a celkové podnikové kultuře. Význam etické strategie je nezměrný a z dlouhodobého hlediska pro společnost velice přínosný. Jako každá dílčí strategie společnosti pomáhá definovat standard, postupy, cíle, nalézat opatření, řešit odchylky nebo určovat směr. Je zvykem, že jednotlivé dílčí strategie připravují členové top managementu jednotlivě za své oddělení či divizi a předkládají ke schválení akcionářům či ředitelům společností, kdy dochází k hledání optimální rovnováhy v celkové strategii, která se nakonec pro určité období schválí.

U etické strategie nelze dělat kompromisy, nelze dělat něco správně jenom napůl, nelze se chovat správně jenom někdy. Zde musí dojít k jednohlasnému souhlasu a ztotožnění se se strategií všech členů top managementu či všech divizí. Jak ale nastavit shodu v prostředí, kde je předpoklad, že každý manažer je nositelem jinak silného morálního indexu a etického vnímání? Indigo Solutions vám tyto standardy pomůže nastavit, vysvětlit, obhájit, pochopit…

Jedny z hlavních bodů, které musí být součástí etické strategie:

  • Edukace a výchova zaměstnanců a manažerů
  • Změna personální politiky a náboru (začněte tím, že přestanete lidi nazývat – zdroje)
  • Systém řízení - rozhodovací metodika manažerů
  • Kontrolní orgán
  • Etický Kodex
  • Manažer jako vůdce
  • Odměna etického jednání, netolerance neetického jednání

„Pokud docílíme toho, že vedení společností začnou přijímat etickou strategii alespoň na stejnou úroveň jako strategii ekonomickou, můžeme mluvit o úspěchu."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura