Tvorba etického kodexu pro pracovní pozice a celé organizace

Indigo Solutions připravuje etické kodexy profesní (konkrétní činnost nebo pozice) a kodexy jednotlivých organizací. Přítomnost kodexu je hlavním předpokladem pro udržení etické strategie organizace. Etický kodex může být obecný, ale vždy doporučujeme učinit analýzu vnitřního prostředí organizace, identifikovat veškeré interakce, které vznikají v průběhu pracovního procesu, a etický kodex nastavit přímo na míru daného prostředí (příklad. Etický kodex EDUMA ADVISORY s.r.o.)

Před tvorbou etického kodexu náš konzultant zmapuje strukturu, interakce, procesy (vnější i vnitřní) v organizaci, stav výkonného managementu a společně s našim týmem připravíme kodex, který je v rozsahu všech rovin - interní, vnější, profesní (ne vždy má význam definovat profesní, neboť jej může zahrnovat interní či vnější)

K čemu je Etický Kodex dobrý

  • Pomůže manažerům a zaměstnancům pochopit společné hodnoty organizace, což pomůže i při náborovém procesu
  • Je směrnicí v nejednoznačných situacích, kdy není zcela zřejmé, jaké jednání je etické nebo vhodné (ať už vně nebo v společnosti)
  • Definuje, kdo jste, a vytváří základ pro firemní kulturu
  • Zlepšuje pracovní morálku zaměstnanců, jejich hrdost, loajalitu
  • Zvedá důvěryhodnost managementu, přispívá k dobrému jménu společnosti
  • Je možné, aby byl etický kodex součástí pracovní smlouvy

„Pokud není etický kodex brán pouze jako marketingový tah jednoduše proto, že se to od organizace očekává, ale naopak, je součástí vnitřní strategie organizace a management jej ctí a důsledně dodržuje, pak jeho přítomnost může mít velice pozitivní vliv na všechny aspekty společnosti."

Denis Anděl MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura