Odborné poradenství na zjištění morálních hodnot uchazeče pro společnosti

Poskytujeme společnostem odborné poradenství našich etických specialistů, a to v několika rovinách působnosti. Obdobně jako poskytujeme exklusivní spolupráci v rámci recrutingu a headhuntingu s personální agenturou APROFES, můžeme asistovat během výběrového řízení přímo ve vaší společnosti, a odhalit tak morální hodnoty daného uchazeče a jeho etické vnímání.

Další rovinu našeho poradenství využívají společnosti při napravení firemní kultury a nastolení rovnováhy interkolegiálních vztahů během pravidelných návštěv etického konzultanta a řešení konkrétních situací (nezbytná analýza vnitřního prostředí, determinace příčin, revitalizace vztahů).

Obdobně je možné poskytnout poradenství v případech, jak správně postupovat směrem k vnějším subjektům – obchodním partnerům, zákazníkům, dodavatelům – pokud se například neúmyslně, nedopatřením či lidskou chybou stala křivda vůči vnějším subjektům, které si je společnost vědoma, ale není si jistá vhodného postupu, jak situaci korektně napravit, a zachovat si tak dobré jméno.

Kdy je poradenství vhodné:

  • Participace během pohovorů za účelem odhalení etického vnímání kandidátů a přítomnost morálního indexu (možno vytvořit rámcovou smlouvu o spolupráci na pravidelné bázi a zajištění očekávání během náborového procesu)
  • Poradenství pro komplikované vnitropodnikové personální vztahy, revitalizace vztahů a zlepšení podnikové kultury
  • Poradenství, jak nastavit správný etický postup vůči vnějším partnerům v případě, že si to situace žádá

„Je potřeba si uvědomit, že podnikovou kulturu vytvářejí lidé. Nikdy se nestane, že podniková kultura upadne ze dne na den. Vždy je to plíživý a pozvolný proces, který se ve firmě šíři jako virus. Zprvu je jeho dopad skoro zanedbatelný, ale nakonec jsou jeho důsledky likvidační. V okamžiku, kdy si to začnou všichni uvědomovat, bývá už pozdě. Pozná se to tak, že se lidem jednoduše nechce jít do práce, v horším případě jsou vystresovaní, necítí se tam dobře, reagují nepřiměřeně a v konečném důsledku se začnou dívat po jiných možnostech uplatnění. Logicky dalším korkem je pokles morálky, a tím následný pokles efektivity a produktivity organizace. Důsledkem je ztráta ekonomického výkonu, častější výskyt chyb pracovníků, obecná demotivace a nechuť, a to často vede k novým opatřením, směrnicím, nařízením, které se ale obvykle vytváří narychlo na základě akutní situace, ale z dlouhodobého hlediska se minou účinkem a jen situaci z horší…"

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura