Tvorba etické certifikace pro celé společnosti

Obdobně jako poskytujeme certifikaci manažerů, je možné certifikovat celou společnost. Celý proces je zdlouhavý a očekává vytrvalou práci managementu k dosažení certifikace. Společnost může být nositelem etické certifikace směrem dovnitř své organizace nebo certifikovaná vně vůči obchodním partnerům (případně obojí).

Některé podmínky nutné k certifikaci:

  • Edukace zaměstnanců, převážně manažerů (workshopy)
  • Organizací přijatý etický kodex
  • Implementovaná a funkční etická strategie (odpovědnost top managementu)
  • Exekutivní top management musí projít certifikačním procesem manažerů a dosáhnout požadovaného morální indexu
  • Kontrolní aparát (vytvoření interní pozice – musí být námi certifikovaná nebo náš outsourcing) pro periodické audity
  • Platnost jednoho roku, potom je nutná recertifikace (pokud by došlo během roku k obměně jednoho nebo více členů exekutivního managementu, je povinností nositele certifikace nechat učinit certifikaci nových manažerů)

Pokud se společnost rozhodne být eticky certifikovaná, pomůžeme pomoct s tím nastavit klíčové atributy (edukace, etický kodex, nastavení strategie, ...), avšak nebudeme schopni za vás dělat výběr top managementu (vyjma doporučení).


„Přijde doba, kdy společnost, která nebude certifikovaná, jako by nebyla."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura