Tvorba etického auditu pro společnosti

Indigo Solutions může provést ve vaší společnosti etický audit ve dvou rovinách. Identifikační audit současného stavu společnosti jak a na jakých úrovních je organizace řízena v souladu s etickými postoji managementu, tak i obecné podnikové kultury. A periodický audit formou kontrolního orgánu v návaznosti na nastavenou etickou strategii, případně jako nezbytnou kontrolu pro již certifikované společnosti.

 

Identifikační audit – pomůže rozpoznat současný stav a navrhnout postupy ke zlepšení v případě zjištění neoptimálních etických postojů napříč organizací. Je vhodné pro majitele společností a akcionáře dozvědět se o skutečném stavu podnikové kultury. Na základě toho lze nastavit vhodné postupy a opatření ke zlepšení situace.

Periodický audit – je v návaznosti na již nastavenou etickou strategii v případě, že organizace nemá vlastní kontrolní orgán ke sledování etických postojů a rozhodnutí managementu vůči obchodním partnerům a zaměstnancům. Periodický audit je nezbytný pro udržení certifikace společnosti.

Vypracovaná zpráva vašeho prostředí obsahuje:

  • Nalezené příležitosti pro etické přešlapy
  • Analýza směrnic a rozhodovacích procesů manažerů
  • Vnější a vnitřní hrozby
  • Obecné povědomí managementu o etickém myšlení
Spolupracujeme

APROFES personální agentura