Příprava na těžké zkoušky během pracovního života pro manažery

Jsou situace, kdy čelit těžkým zkouškám je mnohem snazší, jsme-li na ně připraveni. Pracovní prostředí připravuje mnohé náročné zkoušky či pracovní etapy, jejichž výsledek často rozhoduje o naší kariéře. Náročné chvíle nemusí být jen z pracovní činnosti, ale také z interfiremních vztahů, případně vlivu jisté pracovní skupiny. Velice častým přestupkem současné doby je například tendence společností „zbavovat se" zaměstnanců a převážně manažerů (mají rozhodovací pravomoc a informace) velice rychle. Odstřižení od kolektivu, pracovních pomůcek, snaha o izolaci kolektivu či diskreditaci, častokrát se jim ani neumožní se rozloučit s kolegy, se kterými dlouhé roky pracovali.

Tyto okamžiky bývají pro zaměstnance velice náročné a v takovém případě, pokud zaměstnanec tuší následné události, je dobré být připraven nejen právně, ale i vnitřně. Mít plán B a C na eventuality a čelit jim důstojně.

Proč využít přípravu:

  • Máte tušení, že společnost s vámi již nepočítá
  • Jste ve výpovědní lhůtě a chcete zbývající čas zvládnout bez stresu
  • Čeká vás náročný pracovní úkol, který může být milníkem vaší kariéry
  • Čeká vás důležitý pohovor, na kterém si přejete uspět

Pomůžeme vám reálně zhodnotit vaše možnosti, nasměrovat vás a naučit čelit událostem A stejně jako pomoci vám najít plán B a C...


„Když má člověk v životě připraven plán B a C, nestane se mu, že by jej výrazně zaskočila nějaká situace, i když ji neočekával. Pokud má alternativu své cesty, vždy může efektivně zvolit jiný směr do cíle. To samé, když aplikujeme v pracovním procesu - nestane se, že nás něco zaskočí, ani případná výpověď. Loajalita zaměstnance by měla být přímo úměrná loajalitě zaměstnavatele vůči němu."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura