Poradenství při řešení morálně sporných situací pro manažery

Poskytujeme individuální poradenství našich etických specialistů pro řešení morálně či eticky sporných situací, kterým jsou manažeři vystavováni. Situace, které sami nejsou schopni vyhodnotit, případně je vyhodnotit dokážou, ale závěry jsou ve vnitřním rozporu s požadavky jejich zaměstnavatele.

Naše poradenství v těchto věcech může pomoci ujasnit myšlenky a následně se lépe rozhodnout či zachovat. Může se jednat o situace, které jsou v rámci zákona a legislativy v pořádku (nenapadnutelné), a přesto nejsou správné.

Konzultace může nejenom podat vysvětlení, ale také přijít s řešením, jak postupovat vůči společnosti a jak si připravit podmínky, aby manažer nebyl perzekuován zaměstnavatelem za odmítnutí vykonat eticky sporná rozhodnutí.

Průběh konzultace

  • Podpis čestného prohlášení (žadatel) a doložka o zachování mlčenlivosti (Indigo Solutions)
  • Detailní analýza situace (osobní rozhovor, přezkoumání materiálů atd.)
  • Vypracování zprávy (možno využít jako podklady k jednání se zaměstnavatelem)
  • Možnost intervence

Pro koho je poradenství vhodné?

  • Pro manažery středního a top managementu (mají výkonnou moc, rozhodují)
  • Ten, kdo si není jist, zda jedná ve své práci při výkonu své funkce správně
  • Ten, kdo chce mít svědomí čisté
  • Ten, po kom chce zaměstnavatel něco, co není správné. Můžeme zasáhnout, jednat místo vás

„Etické standardy společností a organizací v podstatě korespondují s celkovým vývojem lidské společnosti jako takové. Dokazují to i četné studie, které říkají, že spousta manažerů byla nucena překročit své etické standardy, neb byli vystavování tlaku ze strany svých zaměstnavatelů. Tvrdím, že nemuseli, že je to vždy otázka volby. Chci / nechci."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura