Intervence pro mimosoudní řešení sporů pro manažery

Korektní řešení sporů nejen pro manažery ale i ostatní zaměstnace

Indigo Solutions nabízí možnost využít naší intervence u společnosti jménem poškozené strany (zaměstnance či obchodního partnera). Záměrem intervence je jednat jménem poškozeného a vyvolat jednání tří stran. Ne vždy je nutné řešit spory soudně, někdy postačí vhodná interpretace příčiny sporu a následné podání řešení.

Dost často se společnosti, které se vůči zaměstnanci zachovají ne zcela korektně (ale legislativně v pořádku), spoléhají na svou výhodu z pozice moci a omezených možností (finanční, rodinné, ...) zaměstnance. Intervencí může dojít ke smírnému řešení za mnohem nižší náklady.

Jednání tří stran slouží k vyslechnutí a podání vysvětlení obou stran, kdy Indigo Solutions figuruje jako etický mediátor.

Pokud společnost odmítne naši výzvu k jednání tří stran a nepodá vysvětlení svých kroků vůči poškozenému, daná společnost se automaticky dostává na etický blacklist, kde budou zveřejněny podrobnosti a důvody, proč se společnost na blacklist dostala. Pokud se společnost zachová neeticky, avšak během jednání tří stran své postoje přehodnotí a zachová se správně, nebude na blacklistu figurovat.

Protože Indigo Solutions posuzuje případy spravedlivě a naprosto nestraně, může se stát, že během jednání třech stran se ukáže, že situace poškozeného není zcela černobílá. Na takovou situaci reagujeme přehodnocením postojů na základě nových skutečností a okolností. Nechceme evokovat dojem inkvizitora vůči zaměstnavatelům, naopak je dobré, aby společnosti byly ochotny k jednání tří stran přistoupit, neboť se může ukázat, že chápání celé situace poškozeného nebylo správné.

Odměna za honorář pro Indigo Solutions je různá dle situace a případu. Hrazena je obvykle tou stranou, která byla příčinou situace. Většinou je to otázkou dohody během závěrů jednání tří stran. Ne zřídka se stává, že se Indigo Solutions zřekne nároku na honorář – obzvláště v případech, kdy svými kroky výrazně nenapomohla k vyřešení situace.


Kdy využít naši intervenci:

  • Pokud máte pocit, že vás společnost jako zaměstnance poškodila, a nechcete to ihned řešit soudně
  • Když vás společnost, kde jste zaměstnán, směřuje k činům, se kterými vnitřně a morálně nesouhlasíte, ale bojíte se následků
  • Intervence se může týkat i sporu mezi dvěma zaměstnanci, který vedení společnosti není schopna rozřešit

Pokud si myslíte, že potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás přímo zde do formuláře a my se vám ozveme zpět:

 

Příklad naší intervence na konkrétním případu: vzorový případ


„I když můžeme říct, že stejně jako každý máme své svědomí, tak jej mají i majitelé společností a manažeři, přesto ne vždy se chovají vůči partnerům či zaměstnancům korektně. Bohužel příležitost dělá zloděje a ne každý jsme tak silní, abychom odolali pokušení. Pokud neetické chování umožňuje samotná legislativa a právní systém, nemůžeme být překvapeni, že se to reflektuje do všech sfér sociálního života. Kde není žalobce, není zločin. Tedy obdobně, kde není morální a etický standard, nelze jej překročit…lidé, zaměstnanci, manažeři často jednají jinak, než by chtěli, ale mají pocit, že nemají zastání…v zákoně, v právu, ve státě…což nahrává společnostem."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura