verze pro tisk

7 etických přešlapů vrcholových manažerů

2. březen 2017

Být na vrcholové pracovní pozici je náročné samo o sobě. Když se do toho přimotají etické otázky jednání, je to mnohem složitější. Kolikrát jste byli vy sami nebo vaši kolegové z vedení postaveni před výběr konat dle zákona nebo dle lidské slušnosti? Napadlo vás někdy to podřízenému osladit, protože vám odmítl kamarádskou výpomoc nebo se jej prostě potřebujete rychle zbavit? A co ty láhve vína, pozvánky na golf, víkendy na Hawai nebo snad došlo i na tenké bílé obálky? A co na to váš Etický kodex - velkohubý nástroj vašeho píáristy?

7 etických přešlapů vrcholových manažerů7 etických přešlapů vrcholových manažerů

Chápu, je to boj. Dostát zákonům, cílům a vizím firmy a neztratit ze zřetele slušné chování. A lze to vůbec?

Etické jednání podniků a organizací začíná být stále častějším tématem byznysmenů i v naší malé české kotlince. Dopady nemorálního chování a rozhodování padají na hlavy zaměstnanců. A zodpovědnost? Padá na hlavu manažerů. Právě oni disponují pravomocí definovat standardy a pravidla chování jednotlivců, týmů i celých organizací.

75% vrcholových manažerů neřeší etický dopad svých rozhodnutí

Průzkum společnosti Indigo Solution (uskutečněno na přelomu let 2016/17, ve středně velkých a velkých společnostech) došel k překvapivému zjištění, že celých 75 % vrcholových manažeru nedokáže odpovědět na otázku, zda se chovají při své jednání eticky. Nejčastější odpověď zněla: „Chováme se v souladu se zákonem“. Ale eticky? Na to celé tři čtvrtiny nenalezli odpověď.

Ano, drtivá většina vrcholových manažerů je neustále pod obrovským tlakem, který průběžně přenáší na své podřízené. Náročná operativa zrovna neskýtá moc prostoru na domýšlení etických důsledků rozhodnutí. Vždyť v 10:00 musíte na meeting s investory, v 11:00 tiskovka s novináři, ve 12:00 pracovní oběd, do toho koordinace kolegů, pár desítek telefonátů a odpoledne nanovo. Stěží do harmonogramu vtisknete svačinu od své milované, natož etické aspekty svého rozhodování. Ještě to tak!

Podívejte se na nejčastější etické přešlapy, které trápí svědomí českých společností, a vydlážděte si cestu ven.

Co by měl každý vrcholový manažer vědět o etických přešlapech?

1. A se mnou přijde zákon, Dagu Badmane – chovat se v souladu se zákonem nestačí

Pokud by bylo možné postihnout zákonnými normami jednotlivé lidské postoje, interakce či rozhodnutí a spolehnout se na jejich dodržování, s etikou by pravděpodobně byl ámen.

Firmy, organizace i jejich vedení dodržují platnou legislativu, ale dál se ve většině případů nepouštějí. Je snad odpověď na správné chování vůči obchodním partnerům zakotvena v zákoně? Ne, protože vztahy a interakce obecně jsou zcela v režii etiky.

Ruku na srdce, jste si jisti, že jste se dnes zachovali ke všem zcela korektně?

Každý máte svědomí, ať vám srdce napoví

 • Nenechte se strhnout proudem. Že to tak dělají všichni, neznamená, že se máte zachovat stejně. Vytvořte si vlastní strategii etiky a jděte příkladem.
 • Promluvte si s manažery, vtáhněte je do svých etických plánů, nadchněte je myšlenkou.
 • Nepotřebujete zákon, vy sami víte, co je správné.
 • Jednejte eticky, není to slabost.

 

2. V zajetí absolutní moci udělám lidem peklo v práci – zneužití pravomoci

Ať se říká, co chce, tak manažeři prostě mají moc. Moc ovlivňovat životy druhých – svých podřízených – jejich kariéru, peníze, hodnocení, reference, dovolenou a sekundárně i jejich soukromé životy.

Kolikrát jste vy sami nebo vaši kolegové z vedení překročili onu tenkou hranici mezi vedením a prachsprostou „buzerací“ z pozice moci? Ať vědomě nebo jen proto, že je zrovna den blbec?

Vždyť udělat peklo na zemi své asistentce jenom proto, že její příbuzný s vámi nemá dobré sousedské vztahy, je tak lákavé...

Kandidáti profesí, které jsou těsně spjaté s životy druhých lidí, jsou podrobováni přísným psychologickým testům - lékaři, pilot, letový dispečer, psycholog… Proč stejný metr neplatí pro manažerské pozice? Ovlivňují přece milióny životů každý den.

Moc patří do rukou vyzrálých jedinců. Je to tak i u vás?

 • Manažerské pozice obsazujte výhradně vyzrálými a vyrovnanými osobnostmi, vyhnete se tak nevábné atmosféře, které se jako mor rozšíří do celé firmy.
 • Dejte personálním oddělením mandát být kontrolním etickým orgánem firmy.

3. Vyhazov na hodinu, nebo důstojná rozluka? – neberte lidem důstojnost

Kolega z vedení neplní své úkoly zrovna včas, je nesympatický a proboha i drzý! Zkrátka se vám nehodí do krámu. Dobrá, to se stává. Ale je opravdu nutné nastražit na něj pasti a čekat až se do jedné zamotá? A s prstem ukazujícím ke dveřím jej na hodinu vykázat jako trestance s krabicí na ulici? Aniž by měl možnost se rozloučit s kolegy?

Nelze to vyřešit slušně a v klidu si o všem promluvit? Nebo se snad bojíte, že ze vzteku vynese důležité informace? Ano, chápu, tak s ním raději, co nejdříve pryč. A je jedno jak.

Podlehnete-li vábení nekorektního jednání, očekávejte nečekané údery pod pás i vy.

Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

 • Jednejte s odchozím zaměstnancem důstojně, s respektem a dejte mu prostor se vyjádřit.
 • Poohlédněte se, zda by se neuplatnil ve společnostech vašich partnerů.
 • Nepřetrhávejte vazby docela a ze dne na den.

 

4. Etický kodex – živé svědomí společnosti, nebo šikovní nástroj píáristy?

Formulovali jste správné a nekorektní chování, jaké hodnoty jako společnost sdílíte a co jste schopni tolerovat a kde už je překročena hranice. Vypracovali jste Etický kodex společnosti. Ale jak s ním pracujete? Vystavíte jej na webu, intranetu – novinářům a případným uchazečům na oči. A dál? Jak se zachováte zejména v kritických situacích? Ctíte společné hodnoty nebo si prosazujete svou až na hranici lidské slušnosti, i když v mezích zákona?

Život Etickému kodexu vdechují manažeři, tím že jej ctí a jednají v souladu s ním. V opačném případě zůstává prachsprostým pozlátkem.

Nepoužívejte Etický kodex jako prima katalog propagace či výkladní skříň ctností společnosti

 • Definujte etická pravidla a ctěte je.
 • A vy manažeři jděte příkladem, ostatní vás napodobí.
 • Etika nekončí u dodržování legislativy, ale u slušného chování za všech okolností

 

5. Neber úplatky, nebo se z toho obohatíš - možná

Sem tam láhev vína, později pozvání na večeři či golf a končí to „konferencí“ na Hawai. Výše „všimného“ je přímo úměrná objemu zakázky, kterou se dodavatel snaží protlačit skrze kompetentního manažera společnosti. Korupce zdaleka není doménou státní správy, mnohem častěji kvete v soukromém sektoru, protože není tolik na očích.

Nejohroženější skupinou jsou pozice ve strategickém nákupu. Tlak ze strany dodavatelů je obrovský a opakovaná příležitosti dělá zloděje. Začíná to striktním ohrazením „no dovolte!?“, pokračuje „dobrá, večeře přece není trestná“, jenže… s jídlem roste chuť.

Manažeři strategických pozic musí mít vysoký morální kredit. A to bez debaty.

Prověrka konkrétních osobnostních charakteristik strategickým manažerů napoví.

 • Analyzujte morální vnímání manažera.
 • Prověřte jeho aktuální životní situaci a potřebu peněz.
 • Formulujte adekvátní ohodnocení, které eliminuje pokušení.
 • Periodicky střídejte nejen dodavatele, ale i nákupčí.

 

6. Efektivní kontrola nerovná se prachsprostá "buzerace" - všeho s mírou

„Šmírování“ nebo efektivní monitoring, chcete-li. Pro maximalizaci výkonu je nutné vědět, co se kde šustne, co sleduje Novák na internetu, s jakými dokumenty přes den pracoval a že zrovna vytisknul pro manželku recept na tvarohovou bábovku nebo jakou konverzaci vede e-mailem s kolegou.

Dobře, disciplína má v práci své pevné místo, jenže osobní prostor a důvěru nic nenahradí.

Zabezpečte firemní data, dokumenty, know-how, ale pokud má kolega „hotovo“, proč sledovat, co má na svačinu a kde objednává lístky na koncert?

Rozumný přístup není na škodu.

 • Identifikujte nezbytná kritéria monitoringu.
 • Definujte, co můžete tolerovat, povolte to a nekontrolujte.
 • Dbejte, aby nedošlo ke zneužívání osobní svobody.
 • Vyjasněte si vzájemná očekávání a pravidla (etický kodex).
 • Nedávejte manažerům silný nástroj ke zneužití.
 • Musíte-li kontrolovat, dbejte na to, aby všichni věděli, co monitorujete.

 

7. Slibem nezarmoutíš – nebo ano?

„Šéfe, jak to vypadá s mým navýšením platu / větší kanceláří / služebním autem, který mi byl přislíben?“ útočí na vás klíčový pracovník z týmu už nějaký čas. Ale vy víte, že ze slibů nic nebude. Nemáte možnosti nebo prostě nechcete. Kroutíte se jako had: „Vydrž ještě půl roku, poté nám vedení navýší budget…“. Kolegu příslibem uklidníte a dostali jste půl roku. Celý půlrok na nalezení nového zaměstnance, který nebude tak náročný. Pak už se z toho nějak vymluvíte.

Proč nejste schopni mluvit narovinu? Vyložit karty a dát tak rovnou šanci oběma stranám?

Manažer jako leader – co řeknu, to dodržím

 • Dodržujte sliby a váš manažerský kredit poroste.
 • Přestaňte mlžit, když předem víte, jak se věci mají.
 • Získejte loajalitu svou osobností, zaměstnanec tak skousne nižší plat, navíc má-li vybudované zázemí.

  

Morálka versus prosperita firmy

Nikdo nikdy vědecky neprokázal, že by etický a morální postoj manažerů negativně ovlivňovali ekonomickou prosperitu. Ano, v krátkodobém horizontu přináší neetické jednání své zisky, ale v dlouhodobém horizontu je pro firmy likvidační.

Nejste v tom zaručeně sami

Příležitostí k pokušení a etickým přešlapům v roli vrcholového manažera je nepočítaně. Není třeba je zametat pod koberec, protože se s ním potýkají v naprostých většinám firem.

Postavte se jim čelem a vyřešte jej jednou provždy.

Nebudete v tom sami, protože cestu k etické společnosti prošlapali mnozí před vámi. A zvládli to na výbornou.


 

Autor Denis Anděl, MBA

Autor: Denis Anděl, MBA

Převážnou část svého profesního života působil ve výrobním průmyslu na různých pozicích středního a později top managementu. Nejvýrazněji jej profesně obohatila zkušenost na pozici projektového manažera, kdy vedl několik let vývojové a výrobní projekty pro Tier1 v destinacích jako jižní Afrika, Mexiko, USA, Evropa, Rusko).





Spolupracujeme

APROFES personální agentura