Spolupracujeme

Indigo Solutions úzce spolupracuje s personální a vzdělávací agenturou APROFES s.r.o., která působí v Praze a v Brně. Etičtí konzultanti jsou součástí náborového procesu a krom standardního pohovoru a psychologického názoru jsou kandidáti (převážně manažeři) zkoušeni i ze stránky morálního chápání své role manažera a také jejich etické vnímání a projev v pracovním procesu.

Naše metodika během pohovoru spolehlivě ukáže, zda daný manažer dostatečně rozumí morální odpovědnosti vyplývající z pracovní pozice (ať už současné či nové), a tedy zda má předpoklady zastávat funkci manažera.

Aprofes Logo

Business Institut se řadí mezi nejprestižnější MBA školy v České republice. Specializuje se na manažerské programy MBA, BBA, LLM a DBA. Společně s Indigo Solutions, se podílí na rozvoji manažerské etiky, pořádání seminářů a přednášek. Společně rozumíme, že základ pro korektní jednání manažerů spočívá v jejich edukaci.

Business Institut Logo

JVL finance je společnost poskytující ekonomické poradenství zejména malým a středním podnikům nejen v oblasti účetnictví a daní. Zaměřuje se také na personalistiku, finanční řízení a společenskou odpovědnost firem, která je podle JVL nedílnou součástí každého úspěšného podnikání.

Právě na poli společenské odpovědnosti se její aktivity setkávají s Indigo Solutions. Etika a morální odpovědnost jsou jedním z pilířů společenské odpovědnosti firem. JVL finance a Indigo Solutions tedy společnými silami cílí na zlepšení podnikatelského prostředí v Čechách.

JVL finance Logo

„V rámci implementace etické strategie pro společnosti je nutné jít jiným směrem. Není tak důležité se při náboru opírat o reference jako o etické a morální hodnoty jedince. Účel referencí je dvojí:

1. Ověřit profesionální znalosti, schopnosti jedince

2. Ověřit, jaký je jedinec člověk (neberme teď v potaz, že jisté profese vyžadují konkrétní vlastnosti jedince – to spadá do kritéria profesních)

Problém referencí je ten, že vždy se musíme ptát nebo znát motivy toho, kdo reference poskytuje. Pokud by morálně a eticky vnímavý pracovník (jednoduše řečeno slušný člověk) byl ve dvou společnostech po sobě jdoucích, kde není etika a morálka hlavním kritériem vnitřního prostředí, je logicky jasné, že morálně obdařený jedinec musí narážet na bariéry, které se neslučují s jeho vnímáním toho, co je a není správné. Jakou vypovídající hodnotu potom mají reference z takových dvou společností? Je tazatel referencí skutečně schopen vyhodnotit okolnosti, zda poskytnuté reference jsou věrohodné? Pokud však náborový proces (jak personální agentury, tak společností jako takových) bude v souladu se strategií hledat ověřené (řekněme certifikované) manažery, jež disponují morálním a etickým vnímáním, jsou veškeré reference irelevantní, neb máme prokazatelně jedince, který – je slušný člověk – tedy pokud společnost nezadá nečestným či nesprávným chováním příčinu, nemůže se stát, že daný jedinec by byl problémový. Pak je tedy jen důležité ověřovat jejich profesní mandát a znalosti."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura