Naše vize

Naší vizí je podílet se na náboru a výchově nové generace manažerů a společností ve snaze poukázat na jiný způsob manažerského řízení, kdy jedním z hlavních kritérií jejich rozhodování a činů bude etický element a důraz na nezbytnou přítomnost morálního indexu daných manažerů a organizací.

Snažíme se vysvětlit, že manažer musí domýšlet důsledky svých činů, a to v plném rozsahu. A dále chceme dokázat, že tento směr myšlení v prosazování manažerských rozhodnutí není v rozporu s dosahováním podnikatelských cílů.

Determinace správná a nesprávná a následná edukace manažerské činnosti pomocí přednášek na universitách, workshopů ve společnostech, implementovaných strategií, certifikací manažerů a společností a následných auditů.

Naše současná lidská společnost zoufale prahne k návratu ke zdravému rozumu a přirozené slušnosti a respektu mezi lidmi, společnostmi, kolegy, sousedy. Vize Indigo Solutions je přispět k tomu tam, kde trávíme většinu našeho času – v zaměstnání.


„Pokud se vyskytují případy, kdy zákony a legislativa jsou často v různě velké míře upravovány na základě lobbingu (v horším případě korupce) a jiných nástrojů k tomu, aby byly více prospěšné pro konkrétní podnikatelské aktivity nebo vhodné pro konkrétní společnosti – není možné se spokojit pouze s tím, že jsou-li aktivity organizace v souladu se zákonem, jsou tím automaticky v pořádku a dostačující. Pokud by byl hlavním motorem a cílem podniků vytvářet primárně zisk, a to v prostředí vhodně upravených zákonů a legislativy, velice snadno se může nejenom poddimenzovat sociální zodpovědnost, ale také překročit etika organizace, stejně jako morální odpovědnost manažerů za své činy.“

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura